Kolegiální konzultování


  Facilitované setkávání nad případy či situacemi z praxe


  Principy, na nichž tato svépomocná aktivita stojí:

  • Tento svépomocný projekt vzniká jako vzájemná podpůrná aktivita pro členy, kteří chtějí sdílet s kolegy sdruženými v databázi sociálních pracovníků otázky, jež přináší praxe, a to nad rámec toho, co zajišťují jejich zaměstnavetelé v rámci supervizí a intervizí.
  • Chceme nabídnout prostor, čas a facilitátora, jenž podpoří zúčastněné ve výměně a porovnávání myšlenek, zkušeností, jiných úhlů pohledů ke vzájemné inspiraci.
  • Vycházíme přitom z přesvědčení, že vzájemné (nehierarchické) kolegiální konzultování má v sobě potenciál, který obvykle bývá opomíjen.
  • Facilitátor se postará o nastavení bezpečí a o nabídku vhodné formy kolegiální spolupráce při sdílení a výměně nápadů, zkušeností, informací.
  • Základním principem je, že každý ze zúčastněných se může vyslovit k otázkám vzneseným jiným účastníkem a zároveň žádat ostatní přítomné o komentáře ke svým tématům. Limitující je pouze čas a počet účastníků (např. při počtu 8 účastníků a 2 hodinách času není možné všem zaručit, že se na jejich téma dostane a bude se volit např. dle hlasování)

  Cena a organizační informace:

  • Minimální počet účastníků jsou 3 osoby a maximální počet je 8 osob
  • Délka setkání: 2 hodiny (2x 50 minut)
  • Cena je rok 2015 je stanovena na 200 Kč pro účastníka za jedno celé setkání a je ji třeba uhradit předem
  • PKSP účastníkům vystaví potvrzení o účasti na vzdělávání dle § 111 Zákona 108/2006 Sb.
  • Nejbližší termín: 14. května 2015 od 13 do 15 hodin
  • Místo konání: Praha 4 - Háje, Pacajevova 20
  • Setkání povede Lenka Šimková
  • PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PŘIHLÁŠKY, K NÍŽ SE DOSTANETE VE SVÉM PROFILU (pokud jste zapomněli heslo, požádejte o nové, bude Vás zasláno automaticky na e-mail)

  Případné dotazy k této aktivitě můžete posílat na kurzy@pksp.cz.

  Celý projekt je pojímán jako nezisková investice do potřeb a rozvoje členů, úhrada pro účastníky byla nastavena jako nejnižší možná cena na pokrytí nutných nákladů.

  Těšíme se na vás a na vaše témata!