PKSP kurzy

 • O.s. PKSP pravidelně pořádá kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. V současné době kurzy pořádáme v Praze a některých dalších krajích, sledujte proto naši nabídku v rubrice PKSP přihlášky.

  Náročné situace v komunikaci s klientem Osmihodinový kurz, který se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností pracovníků ve zvládání náročných situací – jako jsou např. emočně vypjaté situace, naléhaví nebo manipulativní klienti, sdělování špatných zpráv apod. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde teoretické výklady jednotlivých témat jsou jen v nezbytném minimu a který především využívá zkušeností účastníků a konkrétních příkladů z jejich praxe. Výklad se střídá s diskusemi a modelováním rozhovorů s klienty. Více informací naleznete v pozvánkách na jednotlivé kurzy: zde.

  Plánujeme spolu s klientem Osmihodinový kurz, který se zaměřuje na rozvíjení dovedností pracovníků v oblasti vedení rozhovoru s klientem v rámci práce na individuálních plánech. Jde o prakticky zaměřený seminář, kde teoretické výklady jednotlivých témat jsou jen v nezbytném minimu a který především využívá zkušeností účastníků a konkrétních příkladů z jejich praxe. Výklad témat se střídá s diskusemi a modelováním rozhovorů s klienty. Základními tématy jsou: jak lépe naslouchat a zjistit, co je důležité pro klienta, jak se domluvit na společném cíli, rozlišení klientových cílů a cílů, které jsou užitečné z pohledu pracovníka. Více informací naleznete v pozvánkách na jednotlivé kurzy: zde.

  Akreditace dalších kurzů jsou v přípravě.

  Kurzy na klíč

  Pokud hledáte jiné zaměření kurzů, než nabízíme u našich akreditovaných programů a chcete, aby byl kurz co nejvíce přizpůsoben vašim potřebám, nabízíme také kurzy„na klíč“ Kdy je výhodnější objednat si takový kurz?

  v situaci, kdy akreditované vzdělávání neumožňuje dostatečně se v obsahu a metodách přizpůsobit objednavateli (akreditované kurzy je nutné učit v podobě, v jaké byly schváleny) když je potřeba rychle reagovat (nemůžete čekat několik měsíců, zda bude kurz na dané téma akreditován) máte nějaké speciální zadání pro vzdělavatele

  Příkladem takové zakázky může být například doprovázení pracovníků při změně metodiky poskytovaných služeb (formou konzultací či kurzů na míru), podpora týmové spolupráce s prvky koučování (hledání způsobu, jak využít svůj potenciál například v rámci řízení malého pracovního týmu) apod. Účastníci takovéhoto vzdělání pak dostanou potvrzení o účasti dle § 1 zákona č. 108/2006 Sb.