PKSP Kurzy

O.s. PKSP pravidelně pořádá kurzy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Certifikát o úspěšném absolvování dobrovolného auditu akreditovaných kurzů MPSV

Aplikované manažerské dovednosti při řízení a vedení v sociální práci


(číslo akreditace MPSV:2019/0420-SP/VP)

Prakticky a nácvikově zaměřený kurz se orientuje na vybrané manažerské techniky a jejich aplikaci při řízení a vedení v sociálních službách a dalších služb využívajících sociální práci. Kurz je složen ze 3 tematických okruhů, ve kterých se teorie dostává účastníkům skrz jejich konkrétní řešené situace a praktická cvičení. Celý kurz je intenzivní s vyšší mírou zapojení účastníků a téměř bez frontálního způsobu výuky.

Tři probírané oblasti jsou:

- aplikace tvrdých manažerských dovedností
- koučovací přístup v komunikaci s podřízenými
- obtížné manažerské rozhovory (negativní zpětná vazby, komunikace změn, sankce)
Ze zpětných vazeb účastníků podobného kurzu se právě nácvikové metody a diskuse nad konkrétními kazuistikami manažerů ukazují za nejúčinnější způsob prohlubování dovedností. Proto jsou tyto metody zohledněny i v Profilu programu.

Více informací zde

Pokud není aktivní online přihláška, znamená to, že v současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.Přihlášky zde

Řešení konfliktních situací v týmové a klientské práci
Pracovníci v sociálních službách jsou osobami, které v první linii řeší zátěžové a konfliktní situace klientů, jejich rodin a dalších osob. Tyto situace jsou náročné na emociální zvládnutí situace a správné použití efektivních technik k jejich řešení. V praxi se setkáváme s tím, že pracovníci v sociálních službách mohou v těchto situacích selhávat. Kurz se zaměřuje na seznámení se základními technikami zvládání konfliktů tak, aby byl maximálně ochráněn zájem klientů a zároveň osoba pracovníka. Kurz je zaměřen i na řešení konkrétních situací, které jsou charakteristické pro sociální služby (řešení konfliktů mezi klienty, sdělování negativních zpráv pro klienty či rodiny, konflikt s klientem nebo jeho blízkým, konflikt zájmů klienta a jeho blízkého). Výsledkem kurzu je znalost technik a posílení měkkých dovedností pro zvládání takových situací. Lektoři kurzu mají zkušenost s vedením týmů pracovníků v sociálních službách a navíc bohatou lektorskou praxi.

Pokud není aktivní online přihláška, znamená to, že v současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.Přihlášky zde

Kurz mentorských dovedností aneb mentor jako průvodce profesního rozvoje


Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností při poskytování mentoringu sociálním pracovníkům a dalším profesionálům z oblasti pomáhajících profesí a cílí na podporu rozvoje profesionality prostřednictvím spárování zkušenějších profesionálů s těmi, kdo jsou v dané oblasti spíše na začátku. Bližší informace o kurzu jsou k dispozici v sekci projektu Mentoring nám otevírá dveře, o info je možné psát si rovněž na kurzy@pksp.cz.

Přihlášky zde  Kurzy akreditovatené i kurzy šité na míru – „kurzy na klíč“

  Protože chceme reagovat na individuální potřeby objednavatelů, v současné době nabízíme minimum akreditovaných kurzů a naopak většinu vzdělávacích programů, které upravujeme a připravujeme tak, aby vyhovovaly přímo vaší organizaci.

  Kdy je výhodnější objednat si takový kurz?

  - v situaci, kdy akreditované vzdělávání neumožňuje dostatečně se v obsahu a metodách přizpůsobit objednavateli (akreditované kurzy je nutné učit v podobě, v jaké byly schváleny)
  - když je potřeba rychle reagovat (nemůžete čekat několik měsíců, zda bude kurz na dané téma akreditován)
  - máte nějaké speciální zadání pro vzdělavatele

  Příkladem takové zakázky může být například podpora týmové spolupráce s prvky koučování (hledání způsobu, jak využít svůj potenciál v například v rámci řízení malého pracovního týmu) apod.

  Účastníci takovéhoto vzdělání pak dostanou potvrzení o účasti dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.

  Pokud tedy stojíte v organizaci před výzvou, kdy potřebujete vzdělávací podporu, abyste mohli lépe hledat inspiraci pro její řešení, neváhejte nás kontaktovat, připravíme pro Vás nabídku vzdělávání přímo pro vaše potřeby.