Řešení konfliktních situací v týmové a klientské práci

Pracovníci v sociálních službách jsou osobami, které v první linii řeší zátěžové a konfliktní situace klientů, jejich rodin a dalších osob. Tyto situace jsou náročné na emociální zvládnutí situace a správné použití efektivních technik k jejich řešení. V praxi se setkáváme s tím, že pracovníci v sociálních službách mohou v těchto situacích selhávat. Kurz se zaměřuje na seznámení se základními technikami zvládání konfliktů tak, aby byl maximálně ochráněn zájem klientů a zároveň osoba pracovníka. Kurz je zaměřen i na řešení konkrétních situací, které jsou charakteristické pro sociální služby (řešení konfliktů mezi klienty, sdělování negativních zpráv pro klienty či rodiny, konflikt s klientem nebo jeho blízkým, konflikt zájmů klienta a jeho blízkého). Výsledkem kurzu je znalost technik a posílení měkkých dovedností pro zvládání takových situací. Lektoři kurzu mají zkušenost s vedením týmů pracovníků v sociálních službách a navíc bohatou lektorskou praxi.

Termíny kurzů

V současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.