Mentoring nám otevírá dveře


  Co můžete očekávat od mentora/mentorky PKSP?


  1. Nabídne vám rovnocenný, respektující a oboustranně dobrovolný kolegiální vztah založený na osobním přístupu.

  2. Bude vás doprovázet určitým úsekem vaší profesní kariéry.

  3. Bude vás podporovat nabídkou svých zkušeností.

  4. Bude respektovat vaši vlastní odpovědnost a nebude ji za vás přebírat.

  5. U všeho, co vám bude předkládat jako inspiraci, bude vždy záležet na vás, co si z jeho zkušeností vyberete a co ne.

  6. Bude se vás hodně ptát a zjišťovat, čeho chcete s jeho pomocí dosáhnout.

  7. Součástí jeho práce bude vytvářet prostor pro více úhlů pohledu na témata, která přinesete.

  8. Bude se starat o to, abyste se neodchýlili z rámce dohodnuté spolupráce.

  9. Získáte od něj zpětnou vazbu, ale bude ho zajímat i zpětná vazba od vás.

  10. Bude zachovávat mlčenlivost a řídit se etickými principy mentoringu.