Mentoring nám otevírá dveře


  Mentoring nám otevírá dveře – podpora pro sociální pracovníky v jejich profesním rozvoji


  Dostali jste se do situace, že jste si neuměli poradit? Nebo neumíte opouštět nefunkční cesty a rychle se s nimi rozloučit? Stojíte na rozcestí? Potřebujete novou energii a inspiraci pro svoji práci? Chcete být úspěšní a urychlit svůj kariérní růst? Pokud ano, pak jste tu správně a pojďte do toho s námi.

  Dopřejte si mentoring s profesionály. Mentor usnadní a urychlí změnu. Mentoring pro sociální pracovníky je nově tvořená forma podpory kvality sociální práce v ČR. Rozvíjí ji Profesní komora sociální pracovníků pro své členy. Mentoring je jinde běžná forma podpory a rozvoje a my ji nyní přinášíme do sociální práce.

  Co Vás čeká:
  6 setkání s mentorem (vybraným kolegou/sociálním pracovníkem), trvajících 60 minut, a to minimálně 1krát za 14 dní. Pokud není vždy možné osobní setkání, hledáme jiné alternativy k setkání tváří v tvář. Mentor se stává Vaším průvodcem, podporovatelem a inspirátorem. Co můžete očekávat od mentora. Společně probíráte získané zkušenosti, stanovujete cíle a diskutujete metody řešení potíží, společně na cílech pracujete. Dostáváte tak příležitost navázat nové osobní kontakty, hovořit o zajímavých tématech, sdílet cenné pracovní zkušenosti, věnovat se svému osobnímu růstu, získat nové zážitky nebo si jen ujasnit a nasměrovat další profesní cestu. Na čem konkrétně budete chtít pracovat, je jen na Vás.

  Co je cílem spolupráce: zvýšení Vašich kompetencí v sociální práci, posílení Vašeho profesního postavení, podpora úspěchu v oboru a kariérní růst a v neposlední řadě rozvoj oboru sociální práce jako takového.

  Kdo se může přihlásit: sociální pracovník/ce, člen PKSP, který/á hledá nové progresivní příležitosti pro svůj profesní rozvoj a růst.

  Jak se přihlásit: projevit zájem o podporu od vybraného mentora prostřednictvím přihlašovacího formuláře, viz níže. Všechny zájemce budeme informovat o registraci jejich přihlášky.

  Projekt probíhá v roce 2018, přihlášky přijímáme do 15. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity projektu. O zařazení přihlášených mezi vhodné kandidáty mentoringového programu budeme informovat do 30 dní od přijetí přihlášky.

  Cena: mentoring je účastníkům poskytnut bezplatně. Podpora je hrazena z Nadace J&T a PKSP s Vámi uzavře dohodu a poskytování mentoringu.

  Máte zájem? Projděte si i všechny další informace a pak se přihlaste přes online formulář.(Přihlašovací formulář)

  Předpokládáme pokračování projektu v průběhu r. 2019, členové databáze PKSP budou informováni e-mailem.