O nás

  • Smysl stránek o sociální práci

        Smyslem těchto stránek je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku.

        Pociťujeme, že sociální práce je mezi ostatními „pomáhajícími profesemi„ ještě málo odborně vyprofilována a pro řadu lidí je velkou neznámou. A tak, ať už je tohle právě Vaše situace a myslíte si, že sociální pracovnice jsou postavy vhodné ke strašení dětí, když už polednice vyšla z módy, nebo ať jste sami sociální pracovníci a pracovnice či pracujete v některém příbuzném oboru, věříme, že Vám všem přinesou tyto stránky něco zajímavého.

        Stránky budou tím zajímavější a pro všechny užitečnější, čím více lidí sem bude zasílat své příspěvky a tipy nebo alespoň o nich informovat autory těchto stránek. Proto prosíme: pište, pište, pište – texty k umístění, tipy na zajímavé publikace, informace o chystaných i proběhlých akcích vztahujících se k sociální práci, názory na aktuální témata…