O nás


  POSLÁNÍ ORGANIZACE:


  Profesní komora sociálních pracovníků je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků.  AKTIVITY PKSP:


  1.
  Poskytování vzdělávání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Kurzy jsou akreditovány MPSV, nebo potvrzováno podle z o soc. sl. 108/2006Sb. a zajištěny lektory s dlouhodobou zkušeností v oboru.
  2.
  Členství v odborných společnostech – Rada pro rozvoj sociální práce (RaRoSp) jako zástupce sociálních pracovníků, účast v odborných diskuzích a konferencích jako zástupce sociálních pracovníků.
  3.
  Vytváření sítě sociálních pracovníků napříč všemi obory sociální práce prostřednictvím členské databáze sociálních pracovníků.
  4.
  Organizátor pravidelných neformálních nebo poloformálních setkání samotných sociálních pracovníků na různých místech v ČR.  Smysl stránek o sociální práci

  Smyslem těchto stránek je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku.

  Pociťujeme, že sociální práce je mezi ostatními „pomáhajícími profesemi„ ještě málo odborně vyprofilována a pro řadu lidí je velkou neznámou. A tak, ať už je tohle právě Vaše situace a myslíte si, že sociální pracovnice jsou postavy vhodné ke strašení dětí, když už polednice vyšla z módy, nebo ať jste sami sociální pracovníci a pracovnice či pracujete v některém příbuzném oboru, věříme, že Vám všem přinesou tyto stránky něco zajímavého.

  Stránky budou tím zajímavější a pro všechny užitečnější, čím více lidí sem bude zasílat své příspěvky a tipy nebo alespoň o nich informovat autory těchto stránek. Proto prosíme: pište, pište, pište – texty k umístění, tipy na zajímavé publikace, informace o chystaných i proběhlých akcích vztahujících se k sociální práci, názory na aktuální témata…

  Lektorský tým

  Štěpánka Podrazilová

  Psycholožka a psychoterapeuta, dnes především koučka a lektorka. Kromě lektorské a poradenské činnosti v oblasti koučování, komunikace a práce s lidmi v širším slova smyslu a práce v neziskovém sektoru (projekty na pomoc skupinám ohroženým na trhu práce) pracovala ještě v marketingovém výzkumu a má i vlastní zkušenosti manažerské. Při své práci spoléhá především na zdravý selský rozum a nadhled a svých pestrých zkušeností bohatě využívá.

  Více informací o lektorce je možné najít také na jejím webu

  Zuzana Skřičková

  Jako sociální pracovnice spolupracovala s lidmi se závažným duševním onemocněním a muži bez domova. Řadu let pracuje v oblasti řešení dostupnosti a kvality sociálních služeb. Je lektorkou kurzů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, podílela se na tvorbě a aplikaci vzdělávacích programů, metodik a postupů, mimo jiné například v oblasti zjišťování potřeb. Aktuálně spolupracuje s lidmi s mentálním hendikepem. Baví ji zkoušet nové věci tam, kde jiní říkají, že to nejde.

  Lenka Šimková

  Sociální pracovnice a systemicky orientovaná socioterapeutka, dnes se věnuje především poradenství, lektorování a konzultacím pro individuální klienty i organizace. Praxe v sociálních službách více jak 20 let, přes 4000 lektorských hodin v kurzech různých vzdělavatelů, nejčastěji PKSP,z.s., konzultační a vzdělávací skupiny GI a další. Ráda lektoruje programy, které předtím sama vytvořila, její odborné příspěvky je možné najít v internetovém magazínu Sociální revue. Motto: “Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde.“

  Více informací o lektorce je možné najít také na jejím webu

  Ing. Ivo Kačaba

  Téměř 20 let působí jako lektor a konzultant neziskového sektoru, specializuje se na otázky organizace a řízení, psaní projektů, public relations, informační systémy. Pracoval v řídících funkcích několika nevládních neziskových organizací, přednášel tuto problematiku na FF UK v Praze a na Metropolitní univerzitě. V současné době pracuje jako ředitel v obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale. Je zakladatelem a předsedou AMA - Asociace manažerů absolventů (profesní organizace manažerů nevládních neziskových organizací), byl realizátorem a dlouhodobým vedoucím sbírkového projektu „Pomozte dětem!“.