O nás


  POSLÁNÍ ORGANIZACE:


  Profesní komora sociálních pracovníků je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků.  AKTIVITY PKSP:


  1.
  Poskytování vzdělávání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Kurzy jsou akreditovány MPSV, nebo potvrzováno podle z o soc. sl. 108/2006Sb. a zajištěny lektory s dlouhodobou zkušeností v oboru.
  2.
  Členství v odborných společnostech – Rada pro rozvoj sociální práce (RaRoSp) jako zástupce sociálních pracovníků, účast v odborných diskuzích a konferencích jako zástupce sociálních pracovníků.
  3.
  Vytváření sítě sociálních pracovníků napříč všemi obory sociální práce prostřednictvím členské databáze sociálních pracovníků.
  4.
  Organizátor pravidelných neformálních nebo poloformálních setkání samotných sociálních pracovníků na různých místech v ČR.  Smysl stránek o sociální práci

  Smyslem těchto stránek je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku.

  Pociťujeme, že sociální práce je mezi ostatními „pomáhajícími profesemi„ ještě málo odborně vyprofilována a pro řadu lidí je velkou neznámou. A tak, ať už je tohle právě Vaše situace a myslíte si, že sociální pracovnice jsou postavy vhodné ke strašení dětí, když už polednice vyšla z módy, nebo ať jste sami sociální pracovníci a pracovnice či pracujete v některém příbuzném oboru, věříme, že Vám všem přinesou tyto stránky něco zajímavého.

  Stránky budou tím zajímavější a pro všechny užitečnější, čím více lidí sem bude zasílat své příspěvky a tipy nebo alespoň o nich informovat autory těchto stránek. Proto prosíme: pište, pište, pište – texty k umístění, tipy na zajímavé publikace, informace o chystaných i proběhlých akcích vztahujících se k sociální práci, názory na aktuální témata…

  Lektorský tým

  Štěpánka Podrazilová

  Psycholožka a psychoterapeuta, dnes především koučka a lektorka. Kromě lektorské a poradenské činnosti v oblasti koučování, komunikace a práce s lidmi v širším slova smyslu a práce v neziskovém sektoru (projekty na pomoc skupinám ohroženým na trhu práce) pracovala ještě v marketingovém výzkumu a má i vlastní zkušenosti manažerské. Při své práci spoléhá především na zdravý selský rozum a nadhled a svých pestrých zkušeností bohatě využívá.

  Více informací o lektorce je možné najít také na jejím webu

  Zuzana Skřičková

  Jako sociální pracovnice spolupracovala s lidmi se závažným duševním onemocněním a muži bez domova. Řadu let pracuje v oblasti řešení dostupnosti a kvality sociálních služeb. Je lektorkou kurzů zaměřených na komunitní plánování sociálních služeb, podílela se na tvorbě a aplikaci vzdělávacích programů, metodik a postupů, mimo jiné například v oblasti zjišťování potřeb. Aktuálně spolupracuje s lidmi s mentálním hendikepem. Baví ji zkoušet nové věci tam, kde jiní říkají, že to nejde.

  Lenka Šimková

  Sociální pracovnice a systemicky orientovaná socioterapeutka, dnes se věnuje především poradenství, lektorování a konzultacím pro individuální klienty i organizace. Praxe v sociálních službách více jak 20 let, přes 4000 lektorských hodin v kurzech různých vzdělavatelů, nejčastěji PKSP,z.s., konzultační a vzdělávací skupiny GI a další. Ráda lektoruje programy, které předtím sama vytvořila, její odborné příspěvky je možné najít v internetovém magazínu Sociální revue. Motto: “Bez vlastní práce s klienty se lektor neobejde.“

  Více informací o lektorce je možné najít také na jejím webu

  JUDr. Radka Medková

  vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a jako právnička pracovala v Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Fakultní nemocnici v Motole a v České národní bance. V současnosti působí jako mediátorka a lektorka práva a komunikačních dovedností.

  Mgr. Petr Němec

  vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity. Působil několik let v advokacii a nyní se věnuje jako jednatel společnosti Český spotřebitel s.r.o. projektu Hromadné žaloby. Cz a ochraně spotřebitelských práv. Je jedním z hlavních představitelů boje spotřebitelů proti úvěrovým poplatkům.

  Ing. Ivo Kačaba

  Téměř 20 let působí jako lektor a konzultant neziskového sektoru, specializuje se na otázky organizace a řízení, psaní projektů, public relations, informační systémy. Pracoval v řídících funkcích několika nevládních neziskových organizací, přednášel tuto problematiku na FF UK v Praze a na Metropolitní univerzitě. V současné době pracuje jako ředitel v obecně prospěšné společnosti Proxima Sociale. Je zakladatelem a předsedou AMA - Asociace manažerů absolventů (profesní organizace manažerů nevládních neziskových organizací), byl realizátorem a dlouhodobým vedoucím sbírkového projektu „Pomozte dětem!“.

  Mgr. Rut Dvořáková

  terapeutka, koordinátorka programů a metodička v organizacích zaměřených na práci s pachateli, s oběťmi trestných činů, lidí se závislostí, i s lidmi s psychiatrickým onemocněním.

  Petra Kutálková

  vystudovala obor sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní dokončuje studium veřejné politiky na Fakultě sociálních věd UK. Dlouhodobě se věnuje sociální práci s lidmi v krizových životních situacích a/nebo s lidmi z marginalizovaných skupin i analytické a výzkumné činnosti, metodickému vedení i externí podpoře týmů. Více než deset let pracovala v organizaci La Strada Česká republika s lidmi, kteří byli obchodovaní a vykořisťovaní, nyní se věnuje např. výzkumu násilí mezi ženami, které poskytují placené sexuální služby. Spolu s Ĺubicou Kobovou editovala publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? vydanou In IUSTITIA v roce 2014.

  Mgr. Irena Stejskalová

  vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně. Má bohaté zkušenosti s pedagogickou práci a personalistikou, od roku 2008 se pak soustavně specializuje na mediaci a lektorování: vede například kurz Mediátor/Mediátorka pro Českou andragogickou společnost. Více informací o lektorce je možné najít také na jejím webu

  Mgr. Lea Berková

  je právnička a mediátorka. Kromě oboru Právo vystudovala i Veřejnou správu a Zdravotně sociální a geriatrickou péči. V minulosti působila také jako redaktorka v Českém rozhlase, řadu let se věnuje soudnímu i mimosoudnímu způsobu řešení sporů.

  Mgr. Jan Stejskal, PhD.

  pracuje jako facilitátor pro mezinárodní nadaci. Vystudoval právo, sociologii a mediální studia, učil na Právnické fakultě MU a na B.I.B.S., pracoval jako volební manažer, publikoval v oblasti normativní regulace a lidských práv. Působí jako lektor.

  Mgr. Petra Šrámková

  vystudovala sociální práci na Univerzitě Hradec Králové. Působila jako sociální pracovnice v ústavním zařízení pro děti do tří let. Později se věnovala práci s dětmi a mládeží v neziskovém sektoru a také primární prevenci na základních školách. Řadu let pracuje v oblasti plánování, rozvoje a systému sociálních služeb. V posledních letech se věnuje transformaci ústavní péče a podílí se na vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích.