Organizace

 • Organizace sdružující sociální pracovníky v ČR

  Společnost sociálních pracovníků (SSP) byla založena v roce 1990 jako dobrovolná organizace sdružující sociální pracovníky, ale i jiné odborné pracovníky ze sociální sféry. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW). Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace". Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním. Kontaktní adresa: Společnost sociálních pracovníků ČR, Praha 8, Na hranicích 674, tel. 724 127 697, email: sspcr@seznam.cz.

  Zdravotně sociální sekce 022 při České asociaci sester

  Česká asociace streetwork (ČAS), streetwork.misto.cz, nová e-mailová adresa: cas-street@email.cz.

  Sdružením pro rozvoj sociální práce v trestní justici (SPJ) - adresa: SPJ, Sokolská 26, Praha 2. Běží dva základní programy: Informační centrum (tel. 296 180 297) a Institut pro probaci a mediaci (tel. 296 180 298). Více informací najdete na: www.spj.cz

  Rada pro rozvoj sociální práce

  Asociace vzdělavatelů v sociální práci (asvsp.spse.cz)

  Profesní komora sociálních pracovníků