Organizace

    Organizace sdružující sociální pracovníky v ČR

    Společnost sociálních pracovníků (SSP) byla založena v roce 1990 jako dobrovolná organizace sdružující sociální pracovníky, ale i jiné odborné pracovníky ze sociální sféry. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW). Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace". Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním. Společnost sociálních pracovníků ČR - http://www.socialnipracovnici.cz/

    Česká asociace streetwork (ČAS), http://www.streetwork.cz/


    Rada pro rozvoj sociální práce - http://www.rarosp.cz/

    Asociace vzdělavatelů v sociální práci - http://www.asvsp.org/