Organizace

  Organizace sdružující sociální pracovníky v ČR


  Profesní komora sociálních pracovníků (PKSP) - www.pksp.cz

  Společnost sociálních pracovníků (SSP) byla založena v roce 1990 jako dobrovolná organizace sdružující sociální pracovníky, ale i jiné odborné pracovníky ze sociální sféry. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW). Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace". Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním. Společnost sociálních pracovníků ČR - http://www.socialnipracovnici.cz/

  Profesní svaz sociálních pracovníků APSS - http://www.apsscr.cz/profesni-svaz-socialnich-pracovniku/

  Česká asociace streetwork (ČAS), http://www.streetwork.cz/


  Rada pro rozvoj sociální práce - http://www.rarosp.cz/

  Asociace vzdělavatelů v sociální práci - http://www.asvsp.org/