Projekt Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší učitelky


  Profesní komora sociálních pracovníků zahájila projekt s názvem „Kurzy a pracovní skupiny jsou nejlepší učitelky“.

  Jedná se o projekt realizovaný z Operačního programu Praha Adaptabilita. Získáte zdarma Vzdělávací kurzy, které slouží pro Váš rozvoj po stránce profesní. Newsletter: pravidelný dokument vydávaný jednou za měsíc s informacemi zaměřující se finanční stránku organizací a dotačních titulů v České republice, ale i v zahraničí a další.

  Realizace projektu bude probíhat do 31.12.2014.

  Projekt je určen pouze pro členy databáze sociálních pracovníků, členem se můžete stát v sekci \\\"Databáze sociálních pracovníků\\\".


  Cíle projektu jsou:  1) odborně vzdělat sociální pracovníky ve třech hlavních oblastech - rozvoj metod v přímé péči s klientem, manažerské dovednosti a rozvoj osobnosti členů a členek
  2) rozvoj pracovníků při práci s klientem na základě proběhlých kurzů
  3) zaměřit se na rozvoj osob z cílové skupiny, kteří jsou přímo členy Profesní komory sociálních pracovníků
  4) zaměřit se na rozvoj organizace jako celku s dopadem na další rozvoj a podporu svých členů
  5) realizovat pracovní skupiny z řad členů PKSP a závěry shrnout v metodické brožuře pro další sociální pracovníky

  Nabízíme:


  1) Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a v přímé péči s klientem.
  Konkrétně se jedná o kurzy zaměřené na přímou péči s klientem a kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti členů a členek PKSP.

  2)''Pracovní skupiny'' v projektu pořádané žadatelem, kde dojde k setkávání účastníků v projektů a pozvaných hostů. Vznikne 1 metodická brožura pro osoby působící v sociální oblasti.

  3) Pravidelné zasílání ''newsletterů'' pro cílovou skupinu - vždy jednou za měsíc, zaměřené na inspiraci a praxi při získávání finančních nebo provozních prostředků pro chod organizací

  4) OSOBNÍ KONZULTACE K FINACOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ NÁSTROJŮ“, podle domluvy emailem na info@pksp.cz. Ideální je nastínit vizi projektu již v prvním emailu, domluvíme se pak snáze.
  Obsah vzdělávání:  1) Hranice a profesionální role v praxi sociálního pracovníka


  Tento kurz je zaměřený na společnou reflexi situací, otázek a zkušeností spojených s udržením a ochranou svých i klientových hranic a prací s často mnohočetnou a proměnlivou profesionální rolí.
  Kurz je koncipován interaktivně, nejde si ho „odsedět“, naopak vítány jsou zkušenosti z praxe, bude se pracovat nad otázkami konkrétních případů, modelovat rozhovory s klienty, pracovat v malých i větších skupinách tak, aby výsledkem byla vzájemná inspirace pro praxi.
  Téma kurzu je centrováno na potřeby sociálních pracovníků, na nutnost pracovat s klienty skrze sebe, na schopnost reflektované práce, na vnímání okolností a souvislostí, za nichž sociální práce probíhá.

  Kurz je akreditován MPSV: číslo akreditace 2013/1608-PC/SP/VP
  Rozsah kurzu 24 hodin
  Podmínky absolvování: 90% účasti a krátký esej na zadané téma z kurzu.
  Lektorka Lenka Šimková.

  2) Základní manažerské dovednosti v neziskové organizaci


  a. Práce v malém týmu
  Kurz zaměřený na praktické zkušenosti a nácviky proklientsky orientovaného týmu, cílem je dosáhnout pozitivní změny u klienta a zároveň efektivně spolupracovat, předávat si informace a nepracovat na stejném tématu dvojmo.

  Kurz je akreditován MPSV-SP.
  Rozsah kurzu 6 hodin.
  Lektorka Štěpánka Podrazilová.

  b. Základy manažerských dovedností
  Kurz je určen pro sociální pracovníky, kteří pracují v týmu nebo jej vedou. Jak správně uchopit pracovní poradu, abyste na ní nezůstali celé odpoledne a zároveň tým získal veškeré informace o činnostech ostatních? Další velké téma kurzu je manažerská komunikace, nácvik a pochopení různých způsobů komunikace je významná složka práce pod vedením a v týmu.

  Kurz byl podán k akreditaci k MPSV ČR.
  Rozsah kurzu 10 hodin.
  Lektorka Štěpánka Podrazilová.

  3) Inovace v sociálních službách


  Kurz je zaměřen na management změny v organizacích - jak pracovat s poznatky na kurzech, přinést si důležité do organizace a to potom prosadit, dále umět kriticky zhodnotit relevanci informací a její vhodnost pro práci.

  Rozsah kurzu 8 hodin.
  Lektor Ivo Kačaba.
  Podmínky absolvování: 90% účasti

  4) Úvod do fundrasingu pro sociální pracovníky


  Kurz zaměřený na tvorbu fundraisingového týmu. Fundraisingový tým není jen fundraiser píšící granty nebo obcházející potenciální sponzory. Kurz Vám ukáže, jaké informace a relevantní data je nutné fundraiserům podat, proč je dobré se do plánování projektu zapojit, jak vytvořit fundraisingový plán organizace nebo služby.

  Rozsah kurzu: 8 hodin.
  Lektor/ka bude upřesněna/a.
  Rozsah kurzu: 8 hodin
  Podmínky absolvování: 90% účasti

  5) Legislativa, její využití v praxi a praktická práce s ní

  (novely obč. zákoníku, pracovní právo, zákon o ochraně os. údajů.)
  Kurz je zaměřen na praktické zvládání každodenních pracovních situací Vás i Vašich klientů z pohledu platného zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, na možnosti, které zákon dává zaměstnanci i zaměstnavateli. Dozvíte se, jaké úkony je možné udělat jednostranně a k čemu je potřeba společný souhlas zaměstnance a zaměstnavatele. Kurz je interaktivní, teoretické informace jsou následovány praktickými příklady, samozřejmostí je možnost okamžitých otázek.
  Ochrana osobních údajů v každodenní praxi sociálního pracovníka – tato část kurzu obsahuje srozumitelné seznámení se základními zásadami ochrany osobních údajů při práci sociálního pracovníka. Budeme se zabývat tím, co jsou osobní údaje klienta a jak s nimi správně nakládat.
  Občanské právo - kompletní novelizace Občanského zákoníku přináší zásadní změny do občanského života. V tomto kurzu se dozvíte změny, které dopadnou na klienta, ať už ve spotřebitelských vztazích, dědickém právu, úvěrovém chování. Dále Vám lektor ukáže rychlou a funkční orientaci v zákoníku, abyste našli potřebné informace rychle a efektivně.

  Rozsah kurzu: 16 hodin.
  Lektoři Radka Medková a Petr Němec.
  Všechny kurzy jsou vytvořené pro prohloubení dosavadních znalostí a zkušeností pracovníků. Jsou tedy zaměřeny prakticky, s nácviky a interaktivně. Účastníci tak získají 30 hod akreditovaného vzdělávání zdarma a dalších 42 hod vzdělávání podle zák.108/2006Sb.

  Podmínky účasti:
  1. Členství v databázi PKSP
  2. Vyplněná přihláška dostupná na www.pksp.cz
  3. Pracovní úvazek alespoň 21 hod týdně vykonávaný na území města Prahy


  Evropský sociální fond
  PRAHA & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

  OPPA

  Přihláška kurzy 2014