Spolupracujeme


    O kampani „Hledáme rodiče“

    Kampaň 'Hledáme rodiče' má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Edukačně-náborová kampaň poskytuje prostřednictvím webových stránek kampaně, facebookových stránek Hledáme rodiče:Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči a pokouší se tak vzbudit zájem u těch, kteří o pěstounské péči zatím jen nezávazně uvažují. Partnery kampaně jsou neziskové organizace, které v regionech poskytují služby pěstounům i zájemcům o pěstounskou péči. Kampaň má významné podporovatele a spolupracuje s odborníky na náhradní rodinnou péči. Patrony kampaně jsou herci Ondřej Vetchý, Saša Rašilov, David Švehlík a herečka Jitka Schneiderová.    O Nadačním fondu J&T

    Iniciátorem kampaně \\\"Hledáme rodiče\\\" je Nadační fond J&T, který se rozvoji pěstounské péče v České republice a na Slovensku věnuje již řadu let. V rámci Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče se stal jedním z hlavních aktérů iniciující novelizaci klíčového zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

    Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadační fond J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podpoří nadační fond v České republice konkrétní žadatele a neziskové organizace příspěvkem ve výši 33 mil. korun. Více o oblastech pomoci Nadačního fondu J&T naleznete na webových stránkách www.nadacnifondjt.cz.