Vzdělávání jiných organizací    Rádi uveřejníme stručné oznámení o kurzech jiných organizací, a to v následujícím formátu:

    datum konání, název kurzu, organizátor kurzu a jeho webové stránky

    Pokud máte zájem o tuto službu, pište na info@pksp.cz.

    25.3.2021, Efektivní rozhovor - kurz krátké psychosociální pomoci (48 hod.), organizátor: www.g-i.cz