Supervizní skupina pro sociální pracovníky*ice

1. 11. 2021

PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA
Skupina je určena sociálním pracovnicím a pracovníkům jakéhokoliv zaměření, kteří:

jsou aktuálně zaměstnáni u některého z poskytovatelů sociálních nebo podobných služeb,
mají odhodlání se zdokonalovat a rozvíjet skrze supervizi,
chtějí se potkat s novými kolegyněmi a kolegy,
chtějí se půl roku intenzivně zabývat svými pracovními tématy v supervizi.
STRUKTURA SUPERVIZNÍ SKUPINY
V rámci skupiny budeme pracovat na vašich tématech z oblasti práce s klienty, vaší role v organizaci a týmu i na tématech prolínání osobního a pracovního světa.
Skupina se supervizorkou a supervizorem společně zažije 5 dní práce v průběhu 7 měsíců.
Kapacita skupiny je maximálně 12 účastníků. Účast ve skupině je vhodná pouze pro jednoho člena z jednoho týmu.

Další informace a možnost přihlásit se získáte na: https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/supervizni-skupina/supervizni-skupina-pro-socialni-pracovnice-a-socialni-pracovniky/