Jak o sebe pečovat?

Aneb jaké "pracovní podmínky" vytváříme sami sobě?

Každý z nás má jistě řadu kolegů, kteří po převzetí diplomu do oboru nikdy nešli, nebo jej dost brzy opustili. My ostatní bychom rádi „vydrželi co nejdéle“. Ale víme, jak na to? Do určité míry může fungovat změna cílové skupiny, kterou podnikneme, když únava dosahuje vysokého stupně. Musí k tomu ale dojít? Nebudeme zde probírat, jak je důležitá podpora našich nadřízených, rozumné finanční ohodnocení, a ocenění ze strany kolegů, klientů, a komunikačních partnerů. Co můžeme udělat my sami, jak se můžeme postarat o svoji optimální pohodu?

Lifestylové magazíny jsou plné rozumných pouček o tom, že je potřeba najít rovnováhu mezi prací a rodinou, mít čas pro sebe, koníčky, relaxovat, případně trávit volný čas aktivně, nenosit si práci domů, a to ani v hlavě…. Sociální pracovníci/pracovnice zacházejí však s lidskými starostmi, trápením, těžkostmi nejtěžšího kalibru. Může dojít až k syndromu vyhoření. Jak píše Ivan Úlehla (1996), „syndrom vyhasnutí je o tom, co se člověku stane, když v něm vyhasne to, co živilo jeho zápal pracovat“. „….proto jsou zvláště služby lidem…profese, kde člověk má dlouhodobé kontakty s těmi, kdo jsou v trablech, obtížích, průšvizích“ nejvíce náchylné. Dále vyjmenovává, co přispívá k vysokému pracovnímu stresu:

  • Čím větší je pracovní nasazení bez ověřování zájmu klientů o tuto intenzitu
  • Čím větší je nejistota, úzkost a zároveň snaha obstát
  • Nedosahování úspěchu a pocit, že dobře mířená snaha vychází vniveč
  • Zmatení hranic mezi pomocí a kontrolou, nejasnost v tom, kdo je držitel problému „Pomocí je soustavné vzdělávání a rozvíjení přístupů….. nejvíce ovšem pomáhá schopnost spolupracovat s klientem.“

Rovněž nepřekonatelným receptem je kvalitní supervize, která může výrazně přispět ke kompetentnosti pracovníka. Supervize https://www.supervize.eu/ jako taková není započítaná do 24 hodin povinného vzdělávání sociálních pracovníků. Nicméně v číselníku MPSV je uvedena jako jedna z vykazovaných položek podpory zaměstnanců viz – https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt

Nejvíce supervizi v sociálních službách upravují Standardy kvality, například zde, stránka 156, nebo zde stránka 132

Pro případ, že supervizi Váš zaměstnavatel doposud nezavedl, je možné si ji u něj vyžádat! Můžete také vyhledat individuální poradenskou pomoc v pomáhajícím přístupu, který je vám blízký, např. http://www.gaudia.cz/cz/nase-sluzby/?detail=supervize

Můžete také využít projektu PKSP Mentoring vám otevírá dveře,  kde jsou připraveny zkušené sociální pracovnice být vám oporou a radou.

Další zdroje použité v Rozcestníku:

  • NAVRÁTIL, P. 2001. Současné pojetí a dilemata disciplíny. MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 183–192.
  • ÚLEHLA, I. 1996. Umění pomáhat. Písek: Renesance.
  • LÍMOVÁ, M. 2018. Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc. Sociální práce / Sociálna práca. 18 (3), s. 101 - 111.