Spolupracujeme

PKSP, z.s. dlouhodobě spolupracuje s nadací J&T, jedním z iniciátorů a hybatelů změn na poli sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, hospicové péče a dalších oblastí podle aktuálních potřeb společnosti.

Nadace J&T

Vedle podpory ohroženým dětem a dětem v náhradní rodinné péči se Nadace J&T věnuje i dalším aktivitám sociálního charakteru. Každý rok podporuje tato nadace v České republice konkrétní žadatele a neziskové organizace. Více o oblastech pomoci Nadace J&T naleznete na webových stránkách www.nadacejt.cz.

Nadace J&T je zakladatelem 'Hledáme rodiče, o.p.s.', která má pomoci najít v České republice dostatek pěstounů, kteří budou schopni poskytnout péči a domov dětem, jež ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek Hledáme rodiče: Pěstouny a bezplatné tel. linky 800 888 245 poskytuje široké veřejnosti množství informací o náhradní rodinné péči.

Nadace J&T je iniciátorem Iniciativy '8000 důvodů', která usiluje o systémovou změnu v umisťování dětí do 7 let do ústavní péče. V rámci této iniciativy Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče, o.p.s. nabízí podporu krajům a dalším subjektům v systémových změnách, která by měla směřovat k úspěšné transformaci v ústavní péče. www.8000duvodu.cz.