Aktuality

1. 11.2021

Supervizní skupina pro sociální pracovníky*ice

SUPERVIZNÍ SKUPINA PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNICE A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY CO SUPERVIZNÍ SKUPINA NABÍZÍ Sdílení v bezpečí, které ve vlastní organizaci nemůžete nikdy zažít. Inspiraci a nápady od ostatních účastníků supervizní skupiny. Sdílení a řešení vlastních profesních otázek a problémů s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako vy a rozumějí vám, i když vás vůbec neznají. Umožňuje v hloubce i šíři zažít sounáležitost profese i nezávislé pohledy kolegyň a kolegů z oboru. Hluboký vhled do vlastních problematických situací. A také hodně legrace! PRO KOHO JE SUPERVIZNÍ SKUPINA URČENA Skupina je určena sociálním pracovnicím a pracovníkům jakéhokoliv zaměření, kteří: jsou aktuálně zaměstnáni u některého z poskytovatelů sociálních nebo podobných služeb, mají odhodlání se zdokonalovat a rozvíjet skrze supervizi, chtějí se potkat s novými kolegyněmi a kolegy, chtějí se půl roku intenzivně zabývat svými pracovními tématy v supervizi. STRUKTURA SUPERVIZNÍ SKUPINY V rámci skupiny budeme pracovat na vašich tématech z oblasti práce s klienty, vaší role v organizaci a týmu i na tématech prolínání osobního a pracovního světa. Skupina se supervizorkou a supervizorem společně zažije 5 dní práce v průběhu 7 měsíců. Kapacita skupiny je maximálně 12 účastníků. Účast ve skupině je vhodná pouze pro jednoho člena z jednoho týmu. Další informace a možnost přihlásit se získáte na: https://tudytam-vzdelavani.cz/supervize/supervizni-skupina/supervizni-skupina-pro-socialni-pracovnice-a-socialni-pracovniky/

26. 7.2021

profesní komora sociálních pracovníků v novém

Po úpravě webu se budou znovu objevovat aktuality i zde. Vítáme vás.

15. 6.2021

Doplňovací kolo přijímacího řízení

Vyhlašujeme doplňovací kolo přijímacího řízení pro mentoring pro členy databáze PKSP

15. 3.2021

Mentoring pro sociální pracovníky

Opět otevíráme pro nové zájemce z řad členů mentoring pro sociální pracovníky

21. 6.2020

Příručka Mentoring sociálních pracovníků

Vydali jsme příručku MENTORING SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ.