Kdo jsme?

Poslání organizace

Profesní komora sociálních pracovníků je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků.

Aktivity PKSP

  1. Poskytování vzdělávání sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Kurzy jsou akreditovány MPSV, nebo potvrzováno podle z o soc. sl. 108/2006Sb. a zajištěny lektory s dlouhodobou zkušeností v oboru.
  2. Členství v odborných společnostech – Rada pro rozvoj sociální práce (RaRoSp) jako zástupce sociálních pracovníků, účast v odborných diskuzích a konferencích jako zástupce sociálních pracovníků.
  3. Vytváření sítě sociálních pracovníků napříč všemi obory sociální práce prostřednictvím členské databáze sociálních pracovníků.
  4. Organizátor pravidelných neformálních nebo poloformálních setkání samotných sociálních pracovníků na různých místech v ČR.

Smysl stránek o sociální práci

Smyslem těchto stránek je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku.

Pociťujeme, že sociální práce je mezi ostatními „pomáhajícími profesemi„ ještě málo odborně vyprofilována a pro řadu lidí je velkou neznámou. A tak, ať už je tohle právě Vaše situace a myslíte si, že sociální pracovnice jsou postavy vhodné ke strašení dětí, když už polednice vyšla z módy, nebo ať jste sami sociální pracovníci a pracovnice či pracujete v některém příbuzném oboru, věříme, že Vám všem přinesou tyto stránky něco zajímavého.

Stránky budou tím zajímavější a pro všechny užitečnější, čím více lidí sem bude zasílat své příspěvky a tipy nebo alespoň o nich informovat autory těchto stránek. Proto prosíme: pište, pište, pište – texty k umístění, tipy na zajímavé publikace, informace o chystaných i proběhlých akcích vztahujících se k sociální práci, názory na aktuální témata…