Mentoring nám otevírá dveře

Vážené členky, vážní členové PKSP,

i v současnosti dále rozvíjíme projekt Mentoring nám otevírá dveře, jenž podporuje Nadace J&T, seznamte se s nabízenými aktivitami. Párování mentorů a mentorovaných probíhá vždy na základě aktuálních podmínek projektu,  nábor nových mentorovaných členům databáze  oznamujeme  informačním mailem. 

Vstupní informace k projektu

Dostali jste se do situace, že jste si neuměli poradit? Nebo neumíte opouštět nefunkční cesty a rychle se s nimi rozloučit? Stojíte na rozcestí? Potřebujete novou energii a inspiraci pro svoji práci? Chcete být úspěšní a urychlit svůj kariérní růst? Pokud ano, pak jste tu správně a pojďte do toho s námi.

Dopřejte si mentoring s profesionály. Mentor usnadní a urychlí změnu. Mentoring pro sociální pracovníky je nově tvořená forma podpory kvality sociální práce v ČR. Rozvíjí ji Profesní komora sociální pracovníků pro své členy. Mentoring je jinde běžná forma podpory a rozvoje a my ji nyní přinášíme do sociální práce.

Co Vás čeká? 

Ideálně 4 - 6 hodin mentoringu v průběhu několika měsíců, obvyklá je frekvnce jedno setkání za měsíc. Pokud není vždy možné osobní setkání, hledáme jiné alternativy k setkání tváří v tvář, nyní především skrze některou z běžně dostupných on-line komunikačních platforem. Mentor se stává Vaším průvodcem, podporovatelem a inspirátorem Co můžete očekávat od mentora. Společně probíráte získané zkušenosti, stanovujete cíle a diskutujete metody řešení potíží, společně na cílech pracujete. Dostáváte tak příležitost navázat nové osobní kontakty, hovořit o zajímavých tématech, sdílet cenné pracovní zkušenosti, věnovat se svému osobnímu růstu, získat nové zážitky nebo si jen ujasnit a nasměrovat další profesní cestu. Na čem konkrétně budete chtít pracovat, je jen na Vás.

Co je cílem spolupráce?

Zvýšení Vašich kompetencí v sociální práci, posílení Vašeho profesního postavení, podpora úspěchu v oboru a kariérní růst a v neposlední řadě rozvoj oboru sociální práce jako takového.

Co můžete očekávat od mentora?

  • Nabídne vám rovnocenný, respektující a oboustranně dobrovolný kolegiální vztah založený na osobním přístupu.
  • Bude vás doprovázet určitým úsekem vaší profesní kariéry.
  • Bude vás podporovat nabídkou svých zkušeností.
  • Bude respektovat vaši vlastní odpovědnost a nebude ji za vás přebírat.
  • U všeho, co vám bude předkládat jako inspiraci, bude vždy záležet na vás, co si z jeho zkušeností vyberete a co ne.
  • Bude se vás hodně ptát a zjišťovat, čeho chcete s jeho pomocí dosáhnout.
  • Součástí jeho práce bude vytvářet prostor pro více úhlů pohledu na témata, která přinesete.
  • Bude se starat o to, abyste se neodchýlili z rámce dohodnuté spolupráce.
  • Získáte od něj zpětnou vazbu, ale bude ho zajímat i zpětná vazba od vás.
  • Bude zachovávat mlčenlivost a řídit se etickými principy mentoringu.

Seznam našich mentorů naleznete zde.

Cena

Pro nově přihlášené je samotný mentoring ZDARMA , platíte pouze jednorázový příspěvek 200 Kč na administrativně-technické výdaje související s mentoringem (koordinace, párování mentorů se zájemci o mentoring apod.).

Kdo se může přihlásit?

Sociální pracovník/ce, člen PKSP, který/á hledá nové progresivní příležitosti pro svůj profesní rozvoj a růst. Nejste našimi členy? Podívejte se na to, co nabízíme, vstup do členské databáze je zdarma.

Jak se přihlásit?

Projevit zájem o podporu od vybraného mentora prostřednictvím přihlašovacího formuláře, viz níže. Všechny zájemce budeme informovat o registraci jejich přihlášky.

Přihlášky přijímáme průběžně, o zařazení přihlášených mezi vhodné kandidáty mentoringového programu budeme informovat do 30 dní od přijetí přihlášky.

Aktuálně je příjem přihlášek k individuálnímnu mentoringu pozastaven, o spuštění další vlny budeme členy včas informovat.

Uvažujete o zavedení mentoringu v organizaci, kde působíte?

Nabízíme organizačním zájemcům  podporu a průvodcovství při zavádění mentoringu, více informací najdete zde.

Dokumenty ke stažení