Členství v PKSP

Zveme všechny sociální pracovníky k zapojení do profesní databáze.

Přihlašujete se svým registrovaným emailem, heslo se generuje automaticky, v profilu máte možnost ho změnit podle vlastního uvážení. Doporučujeme využít alespoň 1 číslici a kombinaci velkých a malých písmen.

Co členství nabízí?

  • Kontaktovat svoje kolegy po celé ČR
  • Zvyšovat svou profesní čest a vzdělání prostřednictvím kurzů
  • Možnost zapojit se do diskuzí k aktuálním situacím
  • Komentovat a dávat podněty z praxe, které budou dále využity ke komentování

připravovaných novel a zákonů
Pravidelně se setkávat v rámci otevřených setkání a přinést tam svoje téma i ke zlepšení fungování naší organizace

Registrace a členské poplatky jsou zcela zdarma!