Profesní komora sociálních pracovníku, z.s.

Profesní komora sociálních pracovníků je zastřešující zájmová organizace pro sociální pracovníky. Jejím cílem je prosazovat uznání sociální práce jako vysoce profesionálního oboru, zastupovat sociální pracovníky na vrcholné úrovni především vůči státu jako hlavnímu zadavateli sociální práce a vytvářet podmínky pro zvyšování profesní způsobilosti sociálních pracovníků.

Nabízené kurzy

Aplikované manažerské dovednosti při řízení a vedení v sociální práci

Kurzy akreditovatené i kurzy šité na míru "kurzy na klíč"

Vedení skupin a skupinových aktivit v sociální práci (facilitace, lektorování, prezentace, moderování)

Zavádění mentoringu v organizacích – individuální podpora

Základní kurz mentorských dovedností aneb mentor jako průvodce profesním rozvojem (2024-25)