PKSP k dění na Ukrajině

25. 2. 2022

Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách se připojují k prohlášení Mezinárodní federace sociálních pracovníků, IFSW: https://www.ifsw.org/military-aggression-in-ukraine/.

Sociální pracovníci si uvědomují, že válečné operace zahrnující civilní obyvatelstvo budou znamenat úmrtí a ztráty živitelů rodin a dalších členů, dospělých a dětí, úrazy s následkem zdravotních postižení, vnitřní migrace, uprchlictví, rozdělení rodin a traumatizaci, která může poznamenat celý život. Nutnost investic do obrany země a rozbití obživy v napadených oblastech s sebou ponese ekonomické dopady, které znamenají nárůst chudoby.
Sociální pracovníci v ČR jsou připraveni poskytnout profesionální pomoc občanům Ukrajiny, kteří jsou i našimi spoluobčany, našimi sousedy, kolegy. Ukrajina z historického kontextu je blízkou „příbuznou“ naší republiky a vnímáme, že občané ČR vyjadřují solidaritu a silnou podporu lidem na Ukrajině. 


Za Výbor PKSP,
Šárka Vlková