Rychlé cesty k pomoci

1. 3. 2022

Sociální pracovnice a sociální pracovníci,

  •  při komunikaci s lidmi přijíždějícími z Ukrajiny #ukrajina by Vám mohly pomoct tyto informace:
  •  Ukrajina má bezvízový styk s ČR, tzn. 90 dní od příjezdu do Schengenského prostoru tu cizinec může pobývat bez víza (doby se sčítají)
  • vyptejte se na představu o řešení; je možné, že přijíždějící jednotlivec nebo rodina má v ČR nebo jinde v Schengenském prostoru někoho, ke komu jede
  •  Lze ihned požádat o zvláštní dlouhodobé vízum, které následně umožňuje pracovat (v rámci bezvízového styku nelze!)
  • S žádostí pomohou nevládní organizace, které se tradičně věnují pomoci cizincům, například Centrum pro integraci cizinců, https://1url.cz/KKQqP, Integrační centra nebo tlumočnická linka Charity ČR
  • Úlohou obce/města může být materiální pomoc a ubytování a zajištění kapacity ZŠ a MŠ
  • Neobávejte se mluvit s rodinami, ukrajinština je slovanský jazyk a je tu vůle se dorozumět!

Oficiální stránky MV ČR s přesnými informacemi: https://www.mvcr.cz/.../informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Pro další formální i neformální pomoc můžete využít například tyto zdroje: http://pomoc-ukrajina.cz/cs/pomoc-ukrajine/

Jste sociální pracovnice, sociální pracovník a máte pochyby, jak postupovat? Obraťte se na nás!