Vzdělávání jiných organizací

24. 8. 2023

1. Výcvik v gestalt terapii:

I N S T E P otevírá další běh svého systematického psychoterapeutického výcviku, ve zkratce INSTEP XI. Chtěli bychom Vás požádat o šíření mezi Vaše členy a zaměstnance a dále, kde bude přínosné.

Výcvik trvá celkem 6,5 roku. Začíná na konci roku 2024, končí na začátku roku 2031.

INSTEP XI má celkem čtyři části. Tři z nich – sebezkušenost, metodologie a supervize – tvoří interní studium. Paralelně s ním probíhá externí studium. Interní studium hradí studenti/ky INSTEPU, externí si zajišťují/platí sami. Celkem výcvik obsahuje minimálně 1727 výukových hodin (45 min, dále jen hodin) z toho 1002 interního a 725 externího studia.
Více informací na odkazuhttp://instepweb.cz/vycvik-2024-2031/

Za tým INSTEP XI
Daniel Karásek a Martin Jára 

2. Kurz Krizové intervence

INSTITUT POSTMODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

KRIZOVÁ INTERVENCE - SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP K PRÁCI 
S KRIZÍ (AKREDITACE MPSV)

Na základě dlouhodobé poptávky jsme pro vás připravili rozšířený výcvik v krizové práciv rozsahu 150 hodin.

https://kurzy-vzdelavani.eu/

3. Výcvik v mediaci - Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI 100 hodin

Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je poskytované
veřejnou univerzitou v rámci jejího Celoživotního vzdělávání. Je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností
pro výkon profese mediátora. Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Získané znalosti
a dovednosti jsou však široce využitelné v dalších profesích i v osobním životě. Výcvik staví na vyváženém propojení
vědomostí s praktickými dovednostmi a zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také
odpovídá složení lektorského týmu. Důraz je kladen na interaktivní formu se snahou reagovat na vzdělávací potřeby účastníků.

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2831/detail/terms