Registrace nového člena PKSP

Popište, prosím, čím se aktuálně zabýváte, např. cílová skupina, metody sociální práce, které využíváte, místo a způsob, jak pracujete
Cokoli, co považujete za vhodné zveřejnit z pracovní oblasti. S čím chcete být kontaktováni, co vás zajímá v pracovní oblasti apod.