European Social Work Conference 2023 Against all odds, a social Europe is possible Where no one is left behind!

  • Termín: 21. - 24. 5. 2023
  • Místo: PRAHA, Kongresové centrum
  • Webová adresa: http://ifsw2023.org/
  • Pořadatel: IFSW Europe a Společnost sociálních pracovníků ČR

Milé kolegyně, vážení kolegové, studenti a příznivci sociální práce,
 

zveme vás na svátek našeho oboru – sociální práce, který budeme slavit ve společenství evropských kolegů v Praze ve dnech 21. - 24. 5. 2023.

Praha v loňském roce vyhrála jako hostitel tradiční mezinárodní konference, kterou pořádá Mezinárodní federace sociálních pracovníků, konkrétně pro evropský region (IFSW Evropa).   Tato možnost je jedinečná příležitost jak prezentovat českou sociální práci a zároveň se seznámit se současnými trendy evropské sociální práce, tématy budoucnosti, navázat kontakty a stát se součástí evropské komunity sociálních pracovníků.

Nabízí se nám možnost zviditelnit náš obor nejenom před evropskými odborníky, ale i českou veřejností, a to jak odbornou, tak i laickou.  V současné době jednáme o získání záštity pana ministra práce a sociálních věcí a po ustavení vedení hlavního města i o záštitu pana primátora/ky.  Zároveň budou pozváni jako čestní hosté s možností vystoupit na konferenci, což s největší pravděpodobností přitáhne i zájem médií.

Téma pražské konference ,,Against all odds – A Social Europe is Possible Where No One is Left Behind!“ má pro budoucí vývoj evropské, ale i celosvětové sociální práce nezpochybnitelný význam a postupně se stane prioritním diskurzem, zejména s ohledem na důsledky klimatických změn a migrace.

Příprava a realizace konference je výsledkem společného úsilí profesních organizací,  které mají za cíl vytvářet zázemí pro sociální pracovníky a rozvíjet obor sociální práce.  Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků, z.s., Svaz sociálních pracovníků APSS a Sdružení vzdělavatelů v sociální práci se dohodli, že na základě několikaleté spolupráce připraví společně s IFSW Evropa setkání velkého významu.  Nabízí se příležitost  podpořit rozvoj sociální práce a posílit příslušnost velké skupiny odborníků našeho oboru, působící v různých resortech (sociálních službách, zdravotnictví, vězeňství, školství a dále) a oblastech společenského života.  

Přihlášení na konferenci, informace o programu a konferenčním poplatku naleznete  Konference bude kompletně překládána do anglického i českého jazyka. Registrace zde: http://ifsw2023.org/  Výše poplatku odpovídá odborné úrovni a významu konference a obvyklé platbě za 1-3 denní povinné další vzdělávání, které každoročně jako sociální pracovníci absolvujeme. Sledujte aktuality pro další konkrétní informace.

Těšíme se na shledání s Vámi v Praze!