Aplikované manažerské dovednosti při řízení a vedení v sociální práci

(číslo akreditace MPSV:2019/0420-SP/VP)

Prakticky a nácvikově zaměřený kurz se orientuje na vybrané manažerské techniky a jejich aplikaci při řízení a vedení v sociálních službách a dalších služeb využívajících sociální práci. Kurz je složen ze 3 tematických okruhů, ve kterých se teorie dostává účastníkům skrz jejich konkrétní řešené situace a praktická cvičení. Celý kurz je intenzivní s vyšší mírou zapojení účastníků a téměř bez frontálního způsobu výuky.

Tři probírané oblasti jsou:

  • aplikace tvrdých manažerských dovedností
  • koučovací přístup v komunikaci s podřízenými
  • obtížné manažerské rozhovory (negativní zpětná vazby, komunikace změn, sankce)

Ze zpětných vazeb účastníků podobného kurzu se právě nácvikové metody a diskuse nad konkrétními kazuistikami manažerů ukazují za nejúčinnější způsob prohlubování dovedností. Proto jsou tyto metody zohledněny i v Profilu programu.

Termíny kurzů

20. 6.2022

Praha

bude upřesněno

20. - 21. 6. 2022
08:30 - 15:30
1 / 16

Dokumenty ke stažení