Vedení skupin a skupinových aktivit v sociální práci (facilitace, lektorování, prezentace, moderování)

Prakticky a tréninkově zaměřený kurz vybrané manažerské techniky pro vedení práce se skupinou. Je vhodný pro všechny sociální pracovníky a vedoucí pracovníky, kteří ve své práci mají za úkol vést práci ve skupině jak s klienty (vzdělávací skupiny, podpůrné skupiny), tak s kolegy (např. intervize, porady) nebo v rámci multidisciplinárních setkání (případové konference, kazuistické semináře, kulaté stoly). Kurz je složen z tematických okruhů, ve kterých se teorie dostává účastníkům skrz řešení jejich konkrétních situací a praktických cvičení. Celý kurz je intenzivní s vyšší mírou zapojení účastníků a s minimem frontální výuky. V tréninku se zaměřujeme na: - tvorbu dramaturgie - cílů, průběhu a rámcových scénářů skupinových aktivit - ovládnutí vybraných metod práce ve skupině (icebreaking a energetizující cvičení, brainstorming, analytické metody, formulace cílů, sketchnoting, hodnocení a zpětná vazba, kruh/kolečko) - práce s dynamikou skupiny (role a jejich nositelé, práce s tichem, rušením, konfliktem, nekázní) - aplikaci facilitačních a moderátorských dovedností - základní prezentační a lektorské dovednosti.

 

Forma: Prezenční
Rozsah: 24 vyučovacích hodin
Lektorský tým: PhDr. Petr Vojtíšek, PhD. 

Termíny kurzů

V současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.