Základní kurz mentorských dovedností aneb mentor jako průvodce profesním rozvojem (2024-25)

Kurz je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností při poskytování mentoringu sociálním pracovníkům a dalším profesionálům z oblasti pomáhajících profesí. Protože v kurzu jde o předávání nabytých pracovních zkušeností, základním předpokladem pro přihlášení je minimálně 8 let pracovních zkušeností v registrované sociální službě nebo při výkonu odborné sociální práce ve veřejné správě (dokládá se čestným prohlášením). Kurz cílí na podporu rozvoje profesionality prostřednictvím spárování zkušenějších profesionálů s těmi, kdo jsou v dané oblasti spíše na začátku.

Předávat zkušenosti služebně mladšímu kolegovi klade na mentora jiné nároky než to, když se má profesionálně vztahovat ke klientovi. Proto je kurz zaměřen na mentorské dovednosti  - schopnost domluvit se s kolegou na tom, co potřebuje a rozvíjet pak specifickým mentoringovým rozhovorem jeho kompetence, nenásilně mu předávat inspiraci ze své práce.

Kurz je možné absolvovat samostatně, zároveň je však I. modulem Výcviku v mentoringu (více v sekci Mentoring - Výcvik v mentoringu), v němž je pak možné pokračovat. 

Počet hodin: celkem 24 hodin ve 4 výukových dnech

Co se v kurzu naučíte?

 

1) odlišit mentoring od jiných forem profesní podpory pomáhajících profesionálů

2) definovat roli mentora a zformulovat svou mentoringovou nabídku

3) orientovat se v technikách vedení mentoringového rozhovoru

4) pracovat s dokumenty vztahujícími se k mentoringu

 

Rámcový program:

 

V programu se budeme věnovat vymezení základních pojmů (principy mentoringu, role mentora), fázím mentoringu, technikám vedení mentoringového rozhovoru, přípravě vlastní mentorské vizitky, budeme pracovat s tématy přinesenými účastníky a modelovat průběh mentoringového vztahu ve stabilním uspořádání, v němž účastníci získají mentoringovou sebezkušenost, a to včetně distanční formy mentoringu za využití on-line technologií. Účastníci kurzu tak získají nejen znalosti, ale i dovednosti a budou mít i dostatek prostoru pro reflexi své právě utvářené mentorské role.

 

Termíny konání: přelom roku 2024/2025 (od 9 do 14:30 hod.), termíny budou teprve upřesněny

Forma: kombinovaná, prezenční a on-line

Cena: 3200 Kč pro účastníky z databáze PKSP, pro nečleny cena 4900 Kč

Lektorka: Lenka Šimková a další hostující lektorky

Místo konání: Praha, školicí místnost GI, s.r.o., Štefánikova 65, Praha 5

Počet osob: min. 6 - max. 8

 

Důležité upozornění pro členy databáze PKSP - nezapomeňte se nejprve přihlásit do členské sekce, teprve pak se vám u přihlašovacícho formuláře zobrazí snížená členská cena!

 

 

Termíny kurzů

V současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.