Zavádění mentoringu v organizacích – individuální podpora

Uvažujete o zavedení mentoringu ve své organizaci?

Chcete využít potenciálu služebně starších pracovníků, kteří jsou nositeli dobré praxe a mohli by nově příchozím zprostředkovat kulturu organizace a metodické postupy nenásilnou podpůrnou formou?

Takovým organizacím nabízíme podporu při zavádění mentoringových programů, vždy několik facilitovaných schůzek, kde budeme hovořit o tématech, jako např.:

  • Jaké naděje si s mentoringem spojujeme, proč ho vlastně chceme u nás zavést? A jak mentoringu u nás v organizaci rozumíme?
  • Jak mentoring bude ladit s dalšími způsoby vedení, řízení a vzdělávání našich pracovníků? Jak zařídíme, aby nedocházelo ke křížení nebo nejasnostem např. se zaškolováním?
  • Kdo bude proces mentoringu koordinovat a řídit?
  • Kdo bude vhodným adeptem na mentora?
  • Jaká bude mentorova role? Co od něj očekáváme (např. za co má být mentor odpovědný a za co už ne, protože je to odpovědnost někoho jiného)?
  • Přibude mentorovi práce navíc, nebo za mentorství bude nějak honorován?
  • Jak bude organizace své mentory podporovat?

Nenabízíme hotová řešení, usnadňujeme však proces Vašeho vlastního vytváření funkčního mentoringového projektu šitého na míru právě a jen Vaší organizaci.

Obvykle je potřeba několika takových schůzek v průběhu několika měsíců. Někdy se také může již na prvním setkání ukázat, že místo mentoringu bude pro organizaci vhodnější zvolit jinou formu podpory, pokud by z nějakých důvodů mentoring byl vnímám jako cizorodý prvek v jinak nastavených vzdělávacích či zaškolovacích procesech.

Jedna schůzka = 2 hodiny, cena 2500 Kč za facilitaci jednoho setkání (lze i on-line, první setkání však vždy  proběhne osobní formou).

Při zájmu o podporu při zavádění mentoringu napište na kurzy@pksp.cz.

Termíny kurzů

V současné době není vypsán termín otevřeného kurzu, je však možné žádat o kurz pro ucelenou skupinu zájemců. V takovém případě pište na info@pksp.cz.