Lucie Ditrychová

Co právě dělám 

Jsem vedoucí týmu sociálních pracovníků v Centru pro integraci cizinců, o.p.s., neziskovce, která má 2 registrované sociální služby a nabízí další programy pro migranty, kteří procházejí procesem integrace v ČR. Dále působím jako externí odborník při inspekcích kvality sociálních služeb a auditor kvality sociálních služeb. Vystudovala jsem obor sociální práce na FF UK a předtím ještě, po gymnáziu, Střední školu sociálně právní. Bydlím v Praze.

Co nabízím

Vždy mi přišlo v mém profesním životě důležité, mít kolegu, na kterého se obracím a proberu s ním svoje otázky, nejistoty, obavy a dostanu ke své práci, ale i obecněji k sociální práci jako takové, jiný pohled, názor. Mám taky zkušenost, že ne vždy je někdo takový po ruce, ne v každé práci najdeme zkušenějšího nebo prostě jen naslouchajícího a podporujícího kolegu. Nabízím tedy rozhovory, diskuse, zpětnou vazbu k práci sociálního pracovníka, k rozvoji kvality sociálních služeb, k vedení týmu a organizace, k čemukoliv, kde mohu využít a nabídnout svou zkušenost, pohled a názor.

Co si myslím o mentoringu

Chápu roli mentora jako průvodce, který podporuje sociálního pracovníka na cestě k jeho profesnímu rozvoji a má na mysli, že je důležité, aby sociální pracovník pracoval v pohodě, byl spokojený, měl možnost si ujasnit svou roli a kompetence. Myslím, že je nejen v této profesi důležité mít svou práci rád, mít z ní radost a vidět v ní smysl, nejen pro své klienty, ale i pro sebe. K tomu je i důležité si být jistý svou pozicí v pracovním týmu a vědět, kde jsou mé silné stránky a kde mám možnosti dalšího rozvoje i kam se třeba nepouštět.

Zkušenosti

Přes 20 let praxe v sociální práci s migranty, 15 let praxe v rozvoji kvality sociálních služeb v roli inspektora, auditora, zkušenosti z práce v různých neziskovkách, zakládání neziskových organizací, řízení týmu, psaní a řízení projektů, řízení organizace. Vhled do fungování různých druhů sociálních služeb a podpora jejich rozvoje s ohledem na standardy kvality sociálních služeb.


Lektorský tým